กล้วยไม้ขวด

กล้วยไม้ขวด

  • ขวดแก้ว แบบนอน 
  • 1 ขวด มีกล้วยไม้ประมาณ 35-40 ต้น

 

การจัดส่ง

  • แบบทั้งขวด 
  • แบบออกขวด จะใส่ในกล่องพลาสติก

 

การดูแลกล้วยไม้หลังการออกขวด

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ออกขวด

1. หลังออกขวดแล้ว ควรผึ่งในภาชนะที่อากาศและน้ำถ่ายเทสะดวก (เช่น ตะกร้า ตะแกรง) ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จากนั้นนำปลูกใส่กระถางขนาด 1 นิ้ว

2. สถานที่ผึ่ง  ควรพรางแสงประมาณ 70% และไม่ควรโดนฝนในระยะนี้ แต่ควรมีความชื้นที่เหมาะสม  อากาศถ่ายเทดี

3. รดน้ำ วันละ 2 ครั้ง  หลังรดน้ำแล้ว น้ำไม่ควรขังในภาชนะที่ผึ่ง  เพราะจะทำให้ไม้เน่าได้ 

Visitors: 167,647