คาลซัม x ฟิลิปปินเนนซิส

Ren.Kalsom x Ren.philippinensis

มีชื่ิอที่ได้รับการจดทะเบียน คือ Ren.Datin Blanche Olbery

Ren.Kalsom คาลซัม เป็นลูกผสม ฟิลิปปินเนนซิส กับ สตอริไอ (storiei)

Ren.Datin Blanche Olbery มีดอกสีแดงสด ขาใหญ่ กลีบดอกกว้าง มีแขนงเป็นแพ

***ปิดการจหน่ายค่ะ***

 


 • bkk beauty2.jpg
  Rnst.Bangkok Beauty บางกอกบิวตี้ เป็นลูกผสมระหว่าง Ren.Bangkok Flame กับ Rnst.Azimah ค่ะ ลำต้นใหญ่ คู่ใบกว้าง ก้านช่อใหญ่ มีแขนง ดอกสีแดงเข้ม ดอกมีขนาดใหญ่ ประมาณ 2 นิ้ว สามารถออกด...
  ราคา200 Baht

 • mona x curvi 5.jpg
  Ren.monachica x Asctm.curvifolium โมนาชิก้า x เข็มแดง ลูกผสมข้ามสกุลระหว่างกล้วยไม้พันธุ์แท้ ต้นขนาดกระทัดรัด ออกดอกง่าย ดอกสีสด สีส้มแดง มีลายจุดเล็กๆค่ะ ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ...
  ราคา220 Baht

 • k coc2
  Ren.Kalsom x Ren.coccinea คาลซัม x ค็อคซิเนีย คาลซัม x ค็อคซิเนีย เป็นรีแนนเทอร่า ต้นสูง ช่อยาวใหญ่ แขนงใหญ่บานทนสีสดดอกสีแดงอมส้ม ออกดอกปีละครั้ง ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว ต้นสู...
  ราคา130 Baht

 • philip3.jpg
  Ren.philippinensis รีแนนเทอร่า ฟิลิปปินเนนซิส รีแนนเทอร่าพันธุ์แท้ มีถิ่นกำเนิดในประเทศฟิลิปปินส์ ดอกสีแดงสด ขาใหญ่ มีแขนงเป็นแพใหญ่ ดอกถี่

 • Singaporeans4.jpg
  Ren.Singaporeans รีแนนเทอร่า สิงคโปเรียนส์ ลูกผสม Ren.Kalsom x Ren.Tom Thumb ดอกสีแดงใหญ่ประมาณ 1 นิ้ว มีแขนงใหญ่ ***ปิดการจำหน่ายค่ะ***

 • v167 1.jpg
  Ren.Kalsom ***ปิดการจำหน่ายค่ะ*** เป็นลูกผสม ฟิลิปปินเนนซิส x สตอริไอ มีดอกสีแดงสอ มีแขนงใหญ่ ลำต้นสูง
Visitors: 206,982