V212 กุหลาบกระเป๋าปิดโคราช x อินทจักร

(กุหลาบกระเป๋าปิด x กุหลาบเหลืองโคราช) x กุหลาบอินทจักร

รหัส : V212

ออกดอกมาให้ชมแล้วค่ะ

***ปิดการจำหน่ายค่ะ***

 

 


 • v93 8.jpg
  Aer.lawrenciae x [(Ascda.kennyGold x Vasco.Five Friendship)xCsn.Chao Praya Emerald] รหัส : v93 เจ้าพระยาเอเมอรัลด์(Csn.Chao Praya Emerald) เป็นลูกผสม กุหลาบเวียดนาม x เทสเซลลาต้า (...

 • korat odor flabell 3.jpg
  (กุหลาบเหลืองโคราช x กุหลาบกระเป๋าปิด) x กุหลาบอินทจักร (Aer.houlletianum x Aer.odoratum) x Aer.flabellata ลูกผสมกุหลาบ 3 สามพันธุ์ค่ะ ***ปิดการจำหน่ายค่ะ***

 • koki x flabell3
  Aer.Korat Koki x Aer.flabellata กุหลาบโคราชโกกิ เป็นลูผสม กุหลาบเหลืองโคราช x กุหลาบลอเรนเซีย ลูกผสม มีดอกสีชมพูหวาน ลายจุดสีชมพู ออกดอกเป็นช่อยาว และสามารถออกดอกได้ปีละหลายครั้ง *...

 • pramote22
  Aer.Pramote (กุหลาบปราโมทย์) ลูกผสม : กุหลาบเหลืองโคราช x กุหลาบอินทจักร ขนาดจำหน่าย : กระถาง 3.5 นิ้ว ต้นสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ออกดอกง่าย(เบา) ออกดอกได้ปีละหลายครั้ง ดอกมีลายจุ...

 • bkk x odorata pink7.jpg
  Aer.Bangkok x Aer.odorata 'pink' กุหลาบบางกอก x กุหลาบกระเป๋าปิดชมพู กุหลาบบางกอก เป็นลูกผสมกุหลาบเหลืองโคราช x มาลัยแดง ดอกสีชมพูมีกลิ่นหอม กุหลาบกระเป๋าปิดชมพู มีกลิ่นหอม เริ่มออ...

 • rosea x odrata3.jpg
  Aer.rosea x Aer.odorata กุหลาบน่าน x กุหลาบกระเป๋าปิดอินโด กุหลาบน่าน หรือ กุหลาบไอยราวัณ หรือ กุหลาบแม่เมย เป็นกล้วยไม้ไทย สีชมพูหวาน มีกลิ่นหอม กุหลาบกระเป๋าปิดอินโด มีกลิ่นหอม เ...
Visitors: 215,835