กล้วยไม้ติดดอก

กล้วยไม้ที่กำลังแทงช่อและให้ดอก

จะผลัดเปลี่ยนในแต่ละเดือนตามฤดูกาล

กล้วยไม้ในหัวข้อนี้จะกำลังแทงช่อ หรือ มีดอกบานค่ะ


  • midaz4.jpg
    Zlm.Midas ออนซิเดียมสามปาก มิดาส เป็นออนซิเดียมแคระ ลำต้นเตี้ย ออกดอกเป็นพวง ตั้งแต่ 2 - 10 ดอก หรือมากกว่านั้นถ้าต้นสมบูรณ์เต็มที่ ดอกมีสีเหลืองสว่าง มีจุดเล็กน้อย ออกดอกดก และออก...
    ราคา40 Baht

  • YN Gold7.jpg
    Onc.Yuan Nan Gold ออนซิเดียม ยวน นาน โกลด์ ออนซิเดยมสีเหลือง มีลายสีน้ำตาลแดง ช่อใหญ่ ตั้ง ยาว มีแขนงใหญ่ เลี้ยงง่าย ต้นแข็งแรง ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว 1 ต้น 130 บาท 10 ต้น 1,...
    ราคา130 Baht
Visitors: 184,985