สับปะรดสี

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


  • tillandsia5.jpg
    สับปะรดสี ทิลแลนเซีย ไอโอนันทา Tillandsia ionantha สับปะรดสีรากอากาศ สามารถวางบนตระแกรง ติดขอนไม้ หรือเลี้ยงในกระถางได้โดยไม่ต้องมีเครื่องปลูก เวลาออกดอกใบจะมีสีแดงเข้ม และดอกสีม่ว...
    ราคา80 Baht
Visitors: 215,831