กล้วยไม้ขวด Orchid Flask

กล้วยไม้ขวด

กล้วยไม้ขวดส่วนใหญ่ที่ร้านเราจำหน่ายจะเป็นกล้วยไม้ขวดแบบขวดนอนนะคะ

1 ขวด จำมีต้นกล้วยไม้ประมาณ 38 - 40 ต้นค่ะ

การจัดส่งโดยปกติจะมีการจัดส่ง 2 แบบค่ะ คือ

1. แบบบริการออกขวดให้เลยค่ะ 

2. แบบจัดส่งทั้งขวดค่ะ 

ถ้าเป็นกล้วยไม้ขวดประเภท เอื้องสาย กล้วยไม้ ลำอ่อนบางชนิด จะขอจัดส่งแบบส่งทั้งขวดนะคะ 


  • VB221 F.jpg
    ช้างค่อมลำพูน (sib) รหัส : VB221 ชุดนี้เป็นลูกผสมระหว่างช้างค่อมลำพูนกับช้างค่อมลำพูนค่ะ ช้างค่อมลำพูน เป็น ช้างป่ามีดอกแบบช้างกระค่ะ ลักษณะเด่นคือ ลำต้นอ้วน ใบหนาสั้น คอสั้น แต่ละ...
    ราคา350 Baht
Visitors: 174,545