กล้วยไม้ขวด Orchid Flask

กล้วยไม้ขวด

กล้วยไม้ขวดส่วนใหญ่ที่ร้านเราจำหน่ายจะเป็นกล้วยไม้ขวดแบบขวดนอนนะคะ

1 ขวด จำมีต้นกล้วยไม้ประมาณ 38 - 40 ต้นค่ะ

การจัดส่งโดยปกติจะมีการจัดส่ง 2 แบบค่ะ คือ

1. แบบบริการออกขวดให้เลยค่ะ 

2. แบบจัดส่งทั้งขวดค่ะ 

ถ้าเป็นกล้วยไม้ขวดประเภท เอื้องสาย กล้วยไม้ ลำอ่อนบางชนิด จะขอจัดส่งแบบส่งทั้งขวดนะคะ 

Visitors: 215,834