แกรมมาโต 'ใบด่าง'

แกรมมาโตไฟลั่ม ยวน นาน ไทเกอร์ ด่าง

Gram.Yuan Nan Tiger 'variegated'

กล้วยไม้ด่าง เป็นกล้วยไม้ที่กลายพันธุ์มาจากต้นปกติ หายาก น่าสะสม และราคาค่อนข้างสูงค่ะ

ต้นนี้เป็นต้นด่างที่ได้รับรางวัลงานธันวาพฤษชาติที่สวนสามพรามมาค่ะ ด่างสวยเป็นริ้ว แตกหน่อใหม่ก็จะด่างทุกหน่อ ไม่กลับเป็นเขียวค่ะ

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว ประมาณรูปค่ะ

  • 1 กระถาง 300 บาท
  • 10 กระถาง 2,800 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ

 

ราคา300 Baht
จำนวน:

  • IMG_0028.JPG
    กะเรกะร่อนเผือก (Cym.aloifolium 'alba') เป็นกล้วยไม้หายาก น่าสะสม ต้นนี้เป็นต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(ปั่นตา)มาค่ะ เลี้ยงง่าย แตกกอเร็ว ใบมีลักษณะเรียว ผิวใบมีรอยยักค่ะ ขนาดจำหน่าย ก...
    ราคา150 Baht
Visitors: 160,179