แกรมมาโต 'ใบด่าง'

แกรมมาโตไฟลั่ม ยวน นาน ไทเกอร์ ด่าง

Gram.Yuan Nan Tiger 'variegated'

กล้วยไม้ด่าง เป็นกล้วยไม้ที่กลายพันธุ์มาจากต้นปกติ หายาก น่าสะสม และราคาค่อนข้างสูงค่ะ

ต้นนี้เป็นต้นด่างที่ได้รับรางวัลงานธันวาพฤษชาติที่สวนสามพรามมาค่ะ ด่างสวยเป็นริ้ว แตกหน่อใหม่ก็จะด่างทุกหน่อ ไม่กลับเป็นเขียวค่ะ

***ปิดการจำหน่ายค่ะ***


  • marid x tiger.jpg
    Cym.Ma-rid x Gram.Yuan Nan Tiger ซิมบิเดียม มาริด x แกรมมาโตไฟลัม หยวน หนาน ไทเกอร์ ชุดนี้เป็นกล้วยไม้ข้ามสกุล ระหว่าง สกุล ซิมบิเดียม(Cymbidium) กับ สกุลแกรมมาโตไฟลัม(Grammatophyl...

  • IMG_0028.JPG
    กะเรกะร่อนเผือก (Cym.aloifolium 'alba') เป็นกล้วยไม้หายาก น่าสะสม ต้นนี้เป็นต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(ปั่นตา)มาค่ะ เลี้ยงง่าย แตกกอเร็ว ใบมีลักษณะเรียว ผิวใบมีรอยยักค่ะ ***ปิดการจำหน...
Visitors: 214,363