กะเรกะร่อนเผือก

กะเรกะร่อนเผือก (Cym.aloifolium 'alba')

เป็นกล้วยไม้หายาก น่าสะสม ต้นนี้เป็นต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(ปั่นตา)มาค่ะ 

เลี้ยงง่าย แตกกอเร็ว ใบมีลักษณะเรียว ผิวใบมีรอยยักค่ะ

***ปิดการจำหน่ายค่ะ***

 


  • marid x tiger.jpg
    Cym.Ma-rid x Gram.Yuan Nan Tiger ซิมบิเดียม มาริด x แกรมมาโตไฟลัม หยวน หนาน ไทเกอร์ ชุดนี้เป็นกล้วยไม้ข้ามสกุล ระหว่าง สกุล ซิมบิเดียม(Cymbidium) กับ สกุลแกรมมาโตไฟลัม(Grammatophyl...

  • tiger mutant1
    แกรมมาโตไฟลั่ม ยวน นาน ไทเกอร์ ด่าง Gram.Yuan Nan Tiger 'variegated' กล้วยไม้ด่าง เป็นกล้วยไม้ที่กลายพันธุ์มาจากต้นปกติ หายาก น่าสะสม และราคาค่อนข้างสูงค่ะ ต้นนี้เป็นต้นด่างที่ได้ร...
Visitors: 212,759